Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3

Zgodnie z § 11 punkt  7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącą wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych ( DZ.U. z 2015 poz. 1667), informujemy, że w roku 2016 beneficjentem w/w programu zostało Gimnazjum Publiczne w Szewcach wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach , ul. Strzeszowska 7.

Wsparcie finansowe w formie dotacji 2 480 zł, wkład własny szkoły: 620 zł, Łącznie 3100 zł

Dotacja jest przeznaczona za zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Gimnazjum Publicznego.

« Powrót  14-07-2016