25.07.2016 Sesja Rady Gminy

Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 25 lipca 2016 r. o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.

Program sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/XIV/108/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała.*
  4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.*
  5. Zamknięcie obrad.

* Z uwagi na fakt dokonywania bieżącej weryfikacji i aktualizacji danych finansowych i zakresu finansowo – rzeczowego zadań inwestycyjnych, projekty przedmiotowych uchwał zostaną przedłożone drogą e-mail do dnia 22 lipca 2016 r.

« Powrót  22-07-2016