Dotacja dla Gminy Wisznia Mała na odbiór azbestu od mieszkańców

Dotacja dla Gminy Wisznia Mała na odbiór azbestu od mieszkańców

W marcu tego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił wyniki naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Wpłynęło 88 wniosków. Wśród tych, które przeszły pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymały dotację był wniosek z Naszej Gminy. Dzięki dotacji oraz środkom z budżetu na przełomie lipca i sierpnia będziemy mogli odebrać azbest od mieszkańców Naszej Gminy.

Azbest, zawarty w eternicie, występuje często w pokryciach dachowych jako cementowo-włóknowe płyty faliste. Same pokrycia dachowe bezpośrednio nie są niebezpieczne. Wyjątkową ostrożność należy zachować podczas demontażu tego rodzaju pokrycia, ponieważ w trakcie łamania lub cięcia  uwalnia się drażniący i rakotwórczy pył, który może wywoływać groźne dla życia choroby. Dlatego przy ściąganiu go z dachu najlepiej zatrudnić odpowiednią firmę, a azbest, do czasu odebrania z naszej działki, złożyć w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla środowiska, ani dla nas samych.

Jeśli na Twojej działce znajduje się tego rodzaju odpad to należy złożyć wniosek o jego odbiór do Urzędu Gminy Wisznia Mała, podając adres i jego ilość. Kolejną akcję odbioru tego niebezpiecznego odpadu od mieszkańców planujemy już za rok.

« Powrót  25-07-2016