25.07.2016 Sesja Rady Gminy

Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 25 lipca 2016 r. o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/XIV/108/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała.*
 4. 22-07-2016  

29.06.2016 Sesja Rady Gminy

Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 29 czerwca 2016 r. o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego:
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wisznia Mała w 2015 r.
 5. 22-06-2016  

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno - Wychowawcza.

Zgodnie z art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) ogłaszamy możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Strzelecka pamięć narodowa – cmentarze legionowe na kresach II RP (Rokitno, Kosciuchnówka, Lwów)"...

23-05-2016  

25.05.2016 Sesja Rady Gminy

Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 25 maja 2016 r. o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego:
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Omówienie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania...

  18-05-2016  

« poprzednia strona
1 [2] [3] ... ... [24] [25] [26]
następna strona »