Galeria EKO - lekcji

Na terenie Gminy Wisznia Mała zakończył się cykl Eko - lekcji poświęcony zmianom w gospodarce odpadami, a dokładniej selektywnej zbiórce odpadów komunalnych. Zajęcia miały na celu pokazanie najmłodszym mieszkańcom gminy w jaki sposób segregować odpady, jak dzielić  śmieci na poszczególne frakcje i  co robić ze  odpadami niebezpiecznymi dla środowiska.

Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół w Krynicznie, w  Zespole Szkół  w Szewcach, w Szkole Podstawowej w Psarach, w Szkole Podstawowej w Wiszni Małej oraz w Przedszkolu w Piotrkowiczkach.

Lekcje odbyly się w wybranych  klasach gimnazjalnych, podstawowych oraz w zerówkach.

Fotoreportaż z Eko - lekcji można obejrzeć poniżej:

 

 

1. Eko - lekcje  w  KRYNICZNIE 27 września 2012 r.

Zabawa w "dzieci - śmieci"

I segregacja odpadów na poszczególne frakcje papieru, szkła, metalu i plastiku:

oraz wyjaśnienie dzieciom błędów, które popełniły przy  selekcji śmieci

2. Eko - lekcje w PSARACH 2 październik 2012 r.

Przyporządkowywanie haseł dotyczącyh ochrony środowiska do tego

co wolno, a czego nie wolno, aby chronić Ziemię

Segregacja odpadów:

Klasa IV w trakcie segregacji śmieci

3. Eko - lekcje w WISZNI  MAŁEJ 5 październik 2012 r.

4. Eko - lekcje w PIOTRKOWICZKACH 5 październik 2012 r.

5. Eko - lekcje w SZEWCACH 26 września 2012 r.