Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

(POKL.05.02.01-00-036/13)

Termin realizacji:

03.03.2014 r. – 30.06.2015 r.

Cel główny projektu:

Poprawa standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych w 8 Jednostkach Samorządu Terytorialnego w woj. dolnośląskim przez wdrożenie i modernizację systemu informatycznego, wzrost kwalifikacji u pracowników samorządowych i wzrost świadomości obywateli w obszarze e-usług publicznych.

Lider Projektu: Gmina Prusice

Partnerzy Projektu:

Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Zawonia, Gmina Wisznia Mała, Gmina Dobroszyce, Gmina Prochowice, Powiat Trzebnicki, firma Maculewicz Consulting z Pruszkowa

Całkowita wartość projektu: 2  310  264,91 zł

Kwota dofinansowania (85 %): 1  963  725,17 zł

  Wkład własny (15%):   346  539,74 zł

Kontakt i biuro projektu:

Biuro Projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ”

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach
Referat Funduszy Zewnętrznych
Rynek 1
55-110 Prusice

Zespół projektowy:

Kierownik projektu: Anna Jasinowska – Czarny
Tel.: 71 319 00 60, 664785225
E-mail: biuro@unika.net.pl

Sekretarz projektu: Dorota Leń
Tel.: 71 312 62 24 wew. 86, 603681755
E-mail: d.len@prusice.pl

Specjalista ds. wniosków o płatność: Aleksandra Zygiel
Tel.: 71 312 62 24 wew.38, 603 696 797
E-mail: a.zygiel@prusice.pl

Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu: Tomasz Tilgner
Tel.: 604 067 995
E-mail: poklmonitoring@gmail.com

Specjalista ds. zamówień publicznych: Dorota Muszczak
Tel.: 71 312 62 24 wew.82
E-mail: d.muszczak@prusice.pl

Specjalista ds. organizacji szkoleń: Sławomir Maculewicz
Tel.: 22 738 71 60
E-mail: s.maculewicz@maculewicz.pl

Koordynator informatyków:

Paweł Grzyb
Tel.: 601751821
E-mail: p.grzyb@prusice.pl

Linki:

Załączniki: