„Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wysoki Kościół, Wisznia Mała i Ligota Piękna”

Gmina Wisznia Mała zakończyła realizację inwestycji pn.

„Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  Wysoki Kościół, Wisznia Mała i Ligota Piękna”.

Zakres zadania obejmował budowę 46 szt. grawitacyjnych podłączeń kanalizacyjnych do budynków jednorodzinnych, na terenie prywatnych posesji  usytuowanych w miejscowościach Wysoki Kościół (30 szt.), Wisznia Mała (15 szt.) i Ligota Piękna (1 szt.), o łącznej długości 412 m.  W wyniku zrealizowanych prac liczba użytkowników gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wzrosła o 138 osób.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Całkowita wartość zadania: 388 639,02 PLN
Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu: 105  500,00 PLN
Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu: 105  500,00 PLN

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl